YEŞİL SAYFA
ÇEVRE YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Ertek A.Ş. yer aldığı tüm projelerdeki faaliyetlerinde çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik sağlanması bilinci ile hareket ederek, aşağıdaki uygulamalarla cevre ve sosyal hayatta oluşabilecek negatif etkileri en aza indirgemeyi taahhüt eder;
  • Tüm faaliyetlerde doğal kaynakları, enerji ve malzeme kullanımını ekonomik ve verimli bir şekilde yapmak, atık geri kazanımı ve yeniden kullanımını sağlayarak atık oluşumunu en aza indirmek.
  • Daha temiz ve yaşanabilir bir doğa için sürekli ileriye giden bir performansla cevre boyutları ile ilgili uyulması zorunlu kabul edilmiş, ulusal ve yerel kanun ve yönetmeliklere, müşteri şartnamelerine uygun çalışmak.
  • Tüm gerçekleştirilen projelerde çevreye en az olumsuz etki yapacak malzeme secimi ve satın alması noktasında tüm paydaşlarla iş birliği içinde olacak şekilde faaliyetler yapmak.
  • Tüm faaliyetlerinde, minimum elektrik, su ve hava kalitesi kullanımı noktasında tüm çalışanlarını bilinçlendirerek teşvik etmek.
  • Tüm gerçekleştirilen projelerde, gerek şantiyede gerekse merkez ofislerinde minimum kağıt ve kağıt geri kullanımını teşvik edecek faaliyetler yapmak.
  • Çevre Yönetim ve Sürdürebilirlik Sistemimiz kapsamında yapılan faaliyetleri kamuoyuna duyurmak, çevreye duyarlı herkesin incelemesine açmak.
  • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, taşeronlarımızın çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması konularında çevre bilincini geliştirmek için gerekli eğitim programlarını sağlamak.
Bu politika düzenli olarak gözden geçirilecek ve faaliyet göstermiş olduğumuz bölgelerin yerel kanun, yönetmelik ve gerekliliklerine göre revize edilecektir.